Specialisme

Specialisme

Wouter Adolfsen, tandtechnicus 
Op vrijdagochtend is tandtechnicus Wouter Adolfsen aanwezig. Hij is gespecialiseerd in het vervaardigen van klikgebitten, nieuwe protheses, frames en diverse reparaties aan protheses. 

Sabine Scheffer, implantoloog
Sabine Scheffer is maandelijks aanwezig binnen onze praktijk en werkzaam als implantoloog. Zij is onder andere verantwoordelijk voor implantaten. Een implantaat vervangt een afwezige kies/wortel en wordt in de kaak aangebracht.