Disclaimer

Disclaimer

Tandartsenpraktijk ‘De Gelder’ streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Daarnaast ambieert Tandartsenpraktijk ‘De Gelder’ een goede toegankelijke website waarop informatie en/of producten aangeboden worden. Tandartsenpraktijk ‘De Gelder’ beschikt ten alle tijden over het recht om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er desondanks onjuistheden vermeld worden op de website of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Tandartsenpraktijk ‘De Gelder’ geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. 
Ook kan Tandartsenpraktijk ‘De Gelder’ niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen of onderbrekingen in het verstrekken van informatie.

Tandartsenpraktijk ‘De Gelder’ kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. 
Tandartsenpraktijk ‘De Gelder’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Tandartsenpraktijk ‘De Gelder’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De op de website aangeboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de aangeboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. 
Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie worden teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo’s verstaan.

Op de website vermelde informatie en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.