Huisregels

Huisregels

Tandartspraktijk De Gelder biedt u:

 • Openingstijden van 08.00 uur tot 17.00 uur
 • Duidelijke afspraakplanning met zo kort mogelijke wachttijden
 • Afspraak- en controletermijn en herinnering via e-mail en sms
 • Geprotocolleerde behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Behandelingen vinden plaats met de modernste apparatuur en de beste materialen.
 • Hoog opgeleide tandartsen en medewerkers
 • Klant-tevredenheidsonderzoek om zodoende de service te kunnen blijven verbeteren.
 • Facturen worden rechtstreeks naar Uwnota.nl gezonden.
 • Wij kunnen voorafgaande aan een behandeling een begroting voor u opstellen, 
  zodat u op de hoogte bent van de verrichtingen en kosten.
 • Onze nota’s komen via Infomedics. Deze verzenden tegenwoordig de nota’s ook via de mail.


Tandartspraktijk De Gelder vraagt van u:

 • Vijf minuten voor de afgesproken behandeltijd aanwezig te zijn in de praktijk.
 • Uw afspraak na te komen of tijdig, binnen 24 uur, te annuleren. 
  Wanneer u uw afspraak niet bent nagekomen of op het laatste moment hebt afgezegd 
  dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig team.
 • Wanneer uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, zoals adres, verzekering of medicatiegebruik, gelieve dit door te geven aan de receptioniste of assistente
 • Legitimatiebewijs (ID) met daarop burgerservicenummer (BSN) is verplicht.
 • Uw zorgverzekeringsbewijs eenmalig te overhandigen ter verificatie t.b.v. het factureringsbedrijf.
 • Indien u geen gebruik wenst te maken van de service van het factureringsbedrijf Uwnota.nl
  dan bent u genoodzaakt uw factuur na afloop van uw behandeling contant te voldoen.
 • De factuur van Salland/Eno verzekerden met een aanvullende verzekering  
  wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar


LET OP |  
NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK:

De laatste tijd worden wij steeds meer geconfronteerd met mensen die niet op hun afspraak verschijnen. Hierdoor gaat er kostbare tijd verloren.Mocht u verhinderd zijn om op uw afspraak te komen, dan verzoeken wij u deze minstens 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren.

Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) is afgezegd, kan volgens de wettelijke regels voor tandheelkunde, de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht, ongeacht de reden. Wij brengen dan een bedrag van 1.5 keer de ingeplande tijd in rekening. 

Met vriendelijke groet, 
Team Tandartspraktijk De Gelder